Behöver du en ledig lokal i Göteborg?

Då ska du vända dig till Harry Sjögren! Med kunnighet, enkelhet och hederlighet som rättesnöre blev Harry Sjögren snabbt en framgångssaga; under 1950- och 60-talet. Harry Sjögren AB är ett renodlat, lokalt förankrat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella kontor, handel, produktion, lager och andra lediga lokaler i Göteborg.

Man tillhandahåller lediga, kommersiella lokaler strategiskt placerade i några av Göteborgs mest expansiva områden. På Harry Sjögren eftersträvar man att alltid vara en professionell och pålitlig samarbetspartner.

Som eventuellt blivande hyresgäst kan det vara intressant att veta att det bedrivs ett aktivt miljöarbete och samtliga fastigheter har genomgått miljöinventering. Tillsammans med sina hyresgäster strävar man efter att ständigt utveckla sitt miljöengagemang.